Schulpavillon Berlin

Ort Gewerk Ausführungsdauer Größe
Berlin Lüftung - Lüftungsgerät Airflow 2020 Bruttogrundfläche: 386 m²
Kontakt

Adresse Gosposvetska cesta 84, 2000 Maribor

Telefon: +386 40 695 577

St. Nummer-SLO: SI12062464

St. Nummer-DE: 053/657/29036

Registernummer: 7215266000

Email: info@geba-group.com

Geba group online